Regulamin

Regulamin

§ DANE SPRZEDAJĄCEGO
COTTON BAG NADIA WODZISŁAWSKA,
ul. DEMOKRATYCZNA 117
93-348 ŁÓDŹ
NIP: 7292662360
REGON: 365825025

§ ZAMÓWIENIA

1. Wszystkie zamówienia należy składać w formie pisemnej drogą e-mail. Wszelkie ustalenia telefoniczne nie będą brane pod uwagę.
2. Zamówienia są wyceniane indywidualne.
3. Przy składaniu zamówienia należy podać nakład zamówienia, wymiary produktu, gramaturę bawełny, kolor. Jeśli produkty mają mieć nadruk, należy go także przesłać do wyceny w formacie cdr., pdf. lub ai., oraz podać kolory Pantone nadruku.
4. Wybrane kolory Pantone ( tkaniny i nadruku) są jedynie kolorami zbliżonymi do faktycznych kolorów nadruku i produktu- nieuzyskanie idealnie dobranego koloru przez firmę Cotton Bag zgodnego z wzornikiem Pantone nie może być powodem reklamacji.
5. Zamówienia są potwierdzane pisemnie przez firmę Cotton Bag oraz następnie przyjmowane do dalszej realizacji. Zamówienie przekazywane jest do dalszej realizacji po otrzymaniu przedpłaty lub zaliczki za zamówienie ( ustalane indywidualnie z klientem). Opóźnienia w płatnościach wpływają na termin realizacji zamówienia.
6. Zamawiający w momencie złożenia zamówienia zgadza się na wykorzystanie gotowych produktów zamówienia w celach reklamowych przez firmę Cotton Bag na stronie internetowej www.cotton-bag.pl oraz na profilu Facebook firmy.
7. Zamawiający w pełni odpowiada za szatę graficzną naniesioną na produkty firmy Cotton Bag. Zamawiający dysponuje wszelkimi prawami autorskimi do znaków towarowych, grafik umieszczonych na torbach/plecakach/woreczkach ( produktach firmy Cotton Bag). W momencie pojawienia się roszczeń osób trzecich Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia kwot poniesionych przez firmę Cotton Bag w celu zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz kosztów postępowania sądowego poniesionych przez firmę Cotton Bag.
8. Zgodnie z treścią art. 14 ustawy o prawach konsumenta konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i co do zasady bez ponoszenia kosztów.
9. Od umowy można odstąpić wysyłając e-mail na adres biuro@cotton-bag.pl .
Zwrot towaru proszę dokonać na adres: Cotton Bag ul Demokratyczna 117 93- 348 Łódź. Środki zostaną zwrócone na to samo konto bankowe z którego została dokonana płatność w ciągu 14 dni od momentu otrzymania zwrotu.

§ REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Przy przyjęciu zamówienia do realizacji termin realizacji zamówienia jest indywidualnie ustalany dla każdego zamówienia. Termin realizacji zamówienia jest terminem przybliżonym i nie należy traktować go jako terminu finalnego wysłania/ukończenia produkcji. Tolerancja dla podanego terminu to +/- 4 dni robocze.
2. Powodem reklamacji nie może być termin realizacji zlecenia jeśli mieści się w powyższym przedziale czasowym.
3. Na każdy wymiar produktu przypada +/-1 cm tolerancji.

§ WYSYŁKA

1. Koszty wysyłki leżą po stronie Zamawiającego.
2. Paczki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Czas dostawy przesyłek to 1-3 dni robocze.
3. Koszt dostawy to 15 zł/netto ( paczka do 31.5 kg).
4. Powodem reklamacji nie może być opóźnienie dostawy produkcji, które wynika z winy firmy kurierskiej dostarczającej paczkę.
5. W przypadku uszkodzenia produkcji podczas dostawy, klient jest zobowiązany spisać protokół odbioru przesyłki w obecności kuriera.
6. Klienci mogą zlecić odbiór produkcji firmie kurierskiej, z którą mają podpisaną umowę.

§ REKLAMACJA

1. Powodem reklamacji nie może być:

  • wysyłka produkcji w terminie +/- 4 dni robocze od dnia wyznaczonego przez firmę Cotton Bag jako terminu realizacji produkcji
  • nie uzyskanie koloru w nadruku/tkaniny idealnie zgodnego z wybranym kolorem Pantone przez Zamawiającego
  • opóźnienie dostawy produkcji wynikające z winy firmy kurierskiej dostarczającej paczkę- opóźnienia w doręczeniu
  • uszkodzenie towaru w czasie transportu

2. Powodem reklamacji może być jedynie niezgodność produktu ze specyfikacją zamówienia.
3. Zamawiający składa reklamację pisemnie na adres e-mail: info@cotton-bag.pl lub biuro@cotton-bag.pl
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w przeciągu 7 dni roboczych od momentu złożenia pisemnej reklamacji przez Zamawiającego.